DK  DE  ENG  IT


Miljø
Miljø
Miljø
Miljø

 

Miljø

Miljøansvar
Giftigt? Det bruger vi ikke her...

Når vi siger, at vi går ind for miljøansvar, så mener vi det.
GRIP gulve er produceret af miljøvenlig plastik, der ikke danner giftstoffer ved forbrænding. Farvestofferne er fødevaregodkendte, og vi genbruger brugte gulve.
Vugge til Vugge
Lad os slå én ting fast: Vor GRIP-gulve er 100% gift- og PVC-fri!
 
- Og sådan bliver det ved med at være!!!

Det er en del af vores vision og en naturlig del af vort samfundsmæssige ansvar (CSR). Det er også derfor, vi producerer alle vore produkter i Danmark efter Vugge-til-Vugge principper.


Miljøpolitik

Juli, 2014

Vi ønsker alle, at vor klode forbliver et godt og sundt sted at være - ikke kun for os selv, men også for de næste generationer.

Dette har altid været et princip for os både som privatpersoner og i vor firmapolitik, hvorfor vi heller ikke bruger giftige produkter i vor produktion.
Den type plast, vi bruger i GRIP gulve, bliver i daglig tale kaldt PELD eller PEHD. PELD og PEHD er begge polyethylener, der udelukkende er opbygget af kulstof og brint (hydrogen).

Produkterne indeholder ikke blødgørere som f.eks. phtalater eller andre tilsvarende forbindelser. Da vore produkter fremstilles ved sprøjtestøbning (en smelteproces under tryk), indeholder produkterne ikke opløsningsmidler, der kan afgives til omgivelserne som VOC (flygtige organiske forbindelser).

Da polyethylener kun er opbygget af kulstof og brint, vil de ved forbrænding blive til kuldioxid og vand. Polyethylen indeholder ikke chlor, og vil derfor ikke ved brand danne/afgive saltsyredampe.

De råvarer og farvestoffer, vi bruger i GRIP, er fødevaregodkendte og totalt giftfrie. Se test fra Teknologisk Institut.

Udover at være giftfri, kan PELD og PEHD også regenereres 100% og derefter genbruges til andre emner.

Der fremkommer således ikke spild fra vor produktion, da fejlproduktioner og afkortede emner, som montørerne har med hjem efter montage, alt sammen sendes til regenerering for genbrug.

For at bevare et grønt miljø, tilbyder Excellent Systems, at alle kunder kan fremsende nedslidte, ødelagte rester af ramper eller fliser til os. Vi påtager os at fremsende disse til regenerering.

Denne service er uden beregning for kunden. Dog skal den enkelte afsender betale fragten frem til os. Kunden kan også vælge at sende disse dele ganske gratis med vore egne montørbiler, når de er i nærheden. Dette kan aftales med montageafdelingen på tlf.: 8637 7133.

Vælg GRIP skridhæmmende gulve fra Excellent Systems for et renere og grønnere miljø.